Terug

Hoe kanbetegelen op de haute muur in de badkamer?

Eduard Muradyan

Hoe kan betegelen op de haute muur in de badkamer.


1 Antwoord

Antwoord van

er zijn speciale tegellijmen voor dit te doen.